http://www.cliac.nl/uploads//images/afbeeldingen_midden/mid_boekhouden.jpg

Administratieve bijstand

Administratieve bijstand is een verzamelnaam voor een groot aantal activiteiten die Cliac Accountants voor u kan uitvoeren. Hierbij wordt onze financieel administratieve kennis en ervaring ingezet op uiteenlopende gebieden. Hierbij kunt u denken aan:

Verzorgen van financiële administraties

Het is mogelijk om uw administratie door ons accountantskantoor te laten verrichten. Aan de hand van de aangeleverde documenten, zoals facturen en bankafschriften, stelt Cliac Accountants de administratie op. Deze wordt periodiek met u besproken, zodat u zelf goed op de hoogte bent van het financiële reilen en zeilen van uw onderneming. Wij hechten veel waarde aan deze communicatie en gebruiken daarvoor begrijpelijk taal en nemen voldoende tijd om u goed te informeren.

Development by Buildnet Webservices