http://www.cliac.nl/uploads//images/afbeeldingen_midden/mid_boekhouden.jpg

Administratieve bijstand

Administratieve bijstand is een verzamelnaam voor een groot aantal activiteiten die Cliac Accountants voor u kan uitvoeren. Hierbij wordt onze financieel administratieve kennis en ervaring ingezet op uiteenlopende gebieden. Hierbij kunt u denken aan:

Ondersteuning bij subsidietrajecten

Cliac Accountants heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van subsidie-advisering en subsidiecontroles. Naast controle van diverse subsidies, zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het VSB-fonds en het Ministerie van SZW, is Cliac Accountants gespecialiseerd op de advisering en projectcoördinatie van ESF-subsidies. Deze Europese subsidies dienen aan een groot aantal voorwaarden te voldoen. Door deze ervaring is het ook mogelijk om ondernemingen te ondersteunen in hun ESF-projecten door het geven van adviezen of het voeren van de ESF-administratie.

Development by Buildnet Webservices