http://www.cliac.nl/uploads//images/afbeeldingen_midden/mid_jaarrekeningen.jpg

Jaarrekeningen

De jaarrekening van een onderneming is, behalve een wettelijk verplicht document, ook een belangrijk instrument voor u als ondernemer. Het is daarom van groot belang dat de cijfers betrouwbaar zijn.

Op het gebied van jaarrekeningen voeren wij verschillende werkzaamheden uit, al naar gelang de mate van zekerheid die u van uw jaarrekening verwacht. Wij kunnen voor u de jaarrekening:

Controle van de jaarrekening

Voordat wij ons oordeel over de jaarrekening geven, verrichten wij een uitgebreide controle. De controle houdt in dat niet alleen de cijfers worden gecontroleerd, maar dat ook een onderzoek wordt verricht naar de administratieve organisatie en interne beheersing van de onderneming.

Wij steunen bij onze controle op de interne organisatie en de ingebouwde controles in de organisatie. Alleen als de processen intern goed worden beheerst, kunnen wij zekerheid verkrijgen over de financiƫle stromen en balansposten.

In de afrondende controlefase controleren wij of de door de organisatie opgestelde jaarrekening juist is afgeleid uit de financiƫle administratie, stellen wij vast of deze jaarrekening voldoende inzicht biedt en of deze voldoet aan de wettelijke eisen.

Development by Buildnet Webservices