http://www.cliac.nl/uploads//images/afbeeldingen_midden/mid_jaarrekeningen.jpg

Jaarrekeningen

De jaarrekening van een onderneming is, behalve een wettelijk verplicht document, ook een belangrijk instrument voor u als ondernemer. Het is daarom van groot belang dat de cijfers betrouwbaar zijn.

Op het gebied van jaarrekeningen voeren wij verschillende werkzaamheden uit, al naar gelang de mate van zekerheid die u van uw jaarrekening verwacht. Wij kunnen voor u de jaarrekening:

Samenstellen van de jaarrekening

Ondernemingen kunnen hun jaarrekening door Cliac Accountants laten samenstellen. Gezien de vele regels op het gebied van externe verslaggeving, is dit een verstandige keuze.

De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring is dat wij, als accountant, bij de uitvoering van onze opdracht zijn gebonden aan onze gedragscode, en de samenstellingswerkzaamheden zullen uitvoeren in overeenstemming met de standaard. Zo zorgen wij dat we:

  • voldoende kennis hebben van het bedrijf waarvan wij het overzicht samenstellen;
  • het overzicht overeenstemt met het stelsel van financiële verslaggeving dat van toepassing is;
  • aanvullende (controle-) werkzaamheden uitvoeren, als de onderliggende gegevens onjuist of onvolledig zijn;
  • het overzicht doornemen of het toereikend van opzet is en vrij lijkt te zijn van afwijkingen van materieel belang;
  • als wij stuiten op signalen van fraude of onwettig handelen, aanvullende (controle-) werkzaamheden uitvoeren volgens dezelfde standaard die ook voor controle- en beoordelingsopdrachten van toepassing is.

Bij een samenstellingsopdracht verstrekken wij, in tegenstelling tot bij de controle-opdracht en de beoordelingsopdracht, met de samenstellingsverklaring geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het financiële overzicht.

Development by Buildnet Webservices