http://www.cliac.nl/uploads//images/afbeeldingen_midden/mid_home.jpg

Over Cliac

Eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen Cliac Accountants is Alex Lansbergen RA. Hij is acht jaar werkzaam geweest bij Ernst & Young. Na een jaar werkzaam te zijn geweest op de interne accountantsdienst van TNT NV is hij met Phidra Accountants & Adviseurs (voorheen: Accountantskantoor Lansbergen) zijn eigen accountantskantoor gestart. Na zes jaar opbouwen, heeft hij de onderneming overgedragen aan zijn compagnons en is hij met Cliac Accountants vanaf 2011 weer een nieuwe weg ingeslagen. Belangrijk hierbij is het feit dat bij Cliac dienstverlening aan de cliënten centraal staat. Dit blijkt ook uit de naam. Dit is een samenvoeging van de termen:

de CLIëntgerichte ACcountant.

Alex Lansbergen is in 2003 bij het NIVRA ingeschreven als register-accountant.

Over Cliac

Wat vinden wij belangrijk. Cliac wil zich manifesteren als een accountantskantoor dat zich opstelt als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Voor ons is dit niet een modeverschijnsel, maar een belangrijk onderdeel van onze onderneming. Cliac heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Minimaal 1% van de omzet wordt besteed aan goede doelen, hetzij door sponsoring hetzij door inzet van werkzaamheden voor het goede doel.
  • Het zoveel als mogelijk digitaal werken, zodat geen onnodig papier wordt verbruikt.

Bovenstaande doelstellingen zullen worden gemeten en periodiek zal hierover verantwoording worden afgelegd. Deze kunt u opvragen bij Cliac.

Development by Buildnet Webservices