top of page
Statistiek berekenen
logo.jpg

De CLIëntgerichte ACcountant

ONZE DIENSTEN

Cliac Accountants is een accountantskantoor, gericht op het midden- en kleinbedrijf. Wij voeren een breed scala aan werkzaamheden voor onze cliënten uit. Hierbij kunt u denken aan het controleren van uw jaarrekening of subsidiedeclaratie, het samenstellen van uw jaarrekening, het voeren van uw administratie en het verzorgen van uw belastingaangifte.

Op deze website stellen wij ons graag aan u voor en geven u informatie over de diensten die wij voor u kunnen verzorgen.

schrijfbehoeften

Over ons

Eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen Cliac Accountants is Alex Lansbergen RA. 

Samen met Astrid Aalbregt en Marian Teunissen staat Alex klaar om u bij te staan bij uw financiële administratie, jaarrekening en/of belastingaangifte. 

Bij Cliac staat dienstverlening aan de cliënten centraal. Dit blijkt ook uit de naam. Dit is een samenvoeging van de termen:

de CLIëntgerichte ACcountant.

Alex Lansbergen is in 2003 bij het NBA ingeschreven als registeraccountant.

Oude wereld

Maatschappelijk Verantwoord

Wat vinden wij belangrijk. Cliac wil zich manifesteren als een accountantskantoor dat zich opstelt als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Voor ons is dit niet een modeverschijnsel, maar een belangrijk onderdeel van onze onderneming. Cliac heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Minimaal 1% van de omzet wordt besteed aan goede doelen, hetzij door sponsoring hetzij door inzet van werkzaamheden voor het goede doel.

  • Transitie naar elektrische auto's of reizen met het openbaar vervoer.

  • Het zoveel als mogelijk digitaal werken, zodat geen onnodig papier wordt verbruikt.


Bovenstaande doelstellingen zullen worden gemeten en periodiek zal hierover verantwoording worden afgelegd. Deze kunt u opvragen bij Cliac.

bottom of page