top of page

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen we dat graag telefonisch of per mail van u. Levert deze weg niet het beoogde resultaat op, dan vindt u hieronder onze klachtenregeling. 

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Cliac Accountants B.V. kent ingevolge artikel 20a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet bescherming klokkenluiders een Meldregeling. De volledige tekst van de meldregeling kunt u hier bekijken.
Wij hebben voor dergelijke meldingen een contract afgesloten met een extern en onafhankelijk bureau: Duwel Finance For You B.V.

Een melding wordt liefst schriftelijk ingediend bij de vertrouwenspersoon bij Duwel Finance For You B.V. Het meldingsformulier kunt u hier bekijken.
 

Dat kan bij voorkeur per e-mail en dient te worden gericht aan: ronald@duwelfinanceforyou.nl

Melden kan ook per post. Het adres hiervoor is: 


Duwel Finance For You B.V.

T.a.v. de heer R. Duwel RA
Siriusdreef 17-27,

2132 WT Hoofddorp

 

Indien voorstaande niet mogelijk is, kan telefonisch gemeld worden via 023 5689 280. 

bottom of page